Nepravoúhlé hliníkové výplně otvorů

Byly jsme osloveni obcí Větřkovice na Opavsku s žádostí o výměnu starých a nevyhovujících oken na místním kostele. Investor požadoval, aby byla okna hliníková se všemi standardy dnešní doby, ale zároveň nenarušila vzhled této historické budovy. V počátku se nám zdál tento úkol poněkud zvláštní. No posuďte sami. Kostel a hliníková okna? Pravda, je to zvláštní kombinace, ale řekli jsme si proč ne. Když nám investor sdělil, že gotická hliníková okna u nás nikdo neumí, byla to pro nás výzva, která se nedala odmítnout, protože moc rádi překračujeme hranice nemožného. Důvod, proč si do této realizace nikdo netroufal jít byl, že není úplně jednoduché dělat z hliníkových profilů jiné tvary než nepravoúhlé. Tento zásadní úkol se nám podařilo poměrně rychle vyřešit a s pomocí naprosto přesných šablon profily naohýbat do potřebných tvarů. Po kompletaci a  osazení nových oken na kostele přišlo na řadu vitrážové zasklení a vznikla první gotická hliníková okna v České republice. Tato okna nenarušují vzhled a vážnost památkově chráněné budovy a zároveň plní veškeré standardy dnešní doby. Nepravoúhlé tvary z hliníkových profilů umíme samozřejmě vyrobit i na dalších typech budov tak, aby si každá stavba, nejen historická zachovala svoji jedinečnost a originalitu.