Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře poskytuji správci webu společnosti REMING, spol. s r.o., Kytnerova 22/18, Medlánky, 621 00 Brno, Česká Republika, IČO: 13691228, DIČ: CZ13691228 (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu a to v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce a nebo e-mailem na adresu: info@reming.cz .

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.