Tepelně izolační konzoly

Plní normu ČSN 730540-2:2011 „Tepelná ochrana budov“

Tepelně izolační konzoly v maximální míře řeší únik tepla přes konstrukční prvky napojené přímo na budovu. Tepelně izolační konzoly slouží k ukotvení různých konstrukcí a omezují tepelnou vodivost. Konzoly vyrábíme v jedenácti velikostech 105 – 305mm, podle síly zateplení a jsme schopni vyrobit i atypické konzoly dle přání investora.

Tepelný most sice nelze zcela přerušit, ale lze jej omezit na minimální hodnoty. Tento problém úniku tepla se v minulosti neřešil a při dnešním trendu zvětšující se síly zateplení nastává problém s ukotvením těchto prvků k budově. Celá tepelně izolační konzola je vyrobena z nerezového materiálu, který je sám o sobě pro tento účel nejvhodnější díky své nízké tepelné vodivosti a zároveň se stává masivním prvkem, ke kterému se dá například přišroubovat nebo přivařit což u jiných plastových prvků nelze. Vnitřek tepelně izolační konzoly je vyplněn tepelným izolantem.

  • střih: 1.000kg, tah 2.000kg, tlak 2.000kg

Pro lehké konstrukční prvky (rýny, hromosvody,antény atd.) nabízíme tepelně izolační konzolu mini s nosností 100 kg. Pro kotvení klimatizačních jednotek nabízíme tepelně izolační konzolu klima.

Více informací o tepelně izolačních konzolách naleznete na našem partnerském webu, který se touto problematikou zabývá:  www.dostex.cz

Příklady použití:

  • zábradlí, venkovní schodiště, kotvení venkovních výtahů, markýzy, zimní zahrady, přístřešky, garáže, pergoly
  • venkovní žebříky, stožáry a držáky (satelit, zvonky, vypínače, prahy, svítidla, cedulky, držáky reklamních poutačů atd. )
  • střešní světlíky, antény, uchycení klimatizace atd.
  • opláštění budov, panelové domy (sušáky na prádlo atd.)
  • kotvení elektrického vedení na budovách ( troleje atd. )
  • ukotvení mříží, solární panely a mnoho dalšího

Kontaktujte nás

Galerie

Rozkliknutím obrázku otevřete fotogalerii