Hydraulicky otevírací střešní světlík

Hydraulicky otevírací střešní světlík

V dnešním světě se setkáváme s nejrůznějšími výzvami. Některé jsou očekávané, jiné přicházejí jako překvapení, avšak vždy představují příležitost pro kreativitu a inovaci. Jedním z takových příkladů je nedávný projekt, který přinesl technicky velmi náročný hydraulicky otevírací světlík s výstupem na střešní terasu.

V tomto případě se jednalo o světlík, který představoval pro společnost REMING další technickou výzvu, jako již mnohokrát. Investor měl jasný požadavek: vytvořit světlík, který bude sloužit, jako výstup na střešní terasu, a zároveň bude respektovat přísné památkové předpisy, že světlík nesmí přesáhnout výšku 120cm, aby nerušil okolní prostředí.

První výzvou bylo přesvědčit památkový úřad o přijatelnosti plánované konstrukce. Světlík nesměl přesahovat okolní střešní zástavbu, což znamenalo, že investor musel pečlivě promyslet každý detail, aby dosáhl požadovaných rozměrů a zároveň mohl světlík využívat jako plnohodnotný výstup na střešní terasu.

Předpisy jsou neúprosné a zvuková izolace byla dalším důležitým faktorem, kterému jsme museli čelit. Hydromotor umístěný na komíně musel být chráněn speciálně navrženým akustickým krytem, aby byla minimalizována akustická zátěž na okolí a případné přenášené vibrace byly utlumeny na minimální hodnoty tak, aby používání světlíku nerušilo další obyvatele domu. 

Před samotnou výrobou byl proveden statický výpočet a konstrukce byla navržena tak, aby nedošlo k průhybu a následné destrukci skel. Použity byly nejmodernější izolační materiály, aby byl přerušen tepelný most a minimalizována tepelná ztráta. Celá nerezová konstrukce byla navržena tak, aby ji bylo možně pomocí jeřábu po částech dostat na střechu 26 metrů vysokého bytového domu a tam světlík následně zase sestavit.

Světlík byl vybaven řadou moderních prvků, včetně ovládání vypínačem z bytu, čidel proti dešti, větru, fotobuněk, které hlídaly případné překážky při dovírání a centrální řídící jednotkou, která se starala o naprosto stejný chod dvou hydraulických válců, aby nedošlo ke zkřížení konstrukce a následnému praskání skel. Zavedení možnosti ručního ovládání pomocí kliky v případě výpadku elektrické energie je v těchto případech samozřejmostí.

Pokud i vy hledáte dodavatele světlíku nebo řešíte podobné problémy, tak se na nás neváhejte obrátit. Budeme se těšit na novou výzvu.

Rozšiřujte své obzory s námi!

Přihlašte se k odebírání Newsletteru, aby Vám nic důležitého neuteklo.

zásadách ochrany osobních údajů.