Přerušení tepelných mostů lze řešit jednoduše

Přerušení tepelných mostů lze řešit jednoduše

Na přerušení tepelných mostů je u dnešních staveb kladen velký důraz, i když toto slovní spojení je poněkud nepřesné. Ve skutečnosti by to mělo být nazváno omezeným tepelným mostem. Tepelný most mezi venkovním prostředím a budovou totiž zcela přerušit nelze, protože každý materiál je nějakým způsobem vodivý a aby došlo k úplnému přerušení, tak by mezi konstrukcí a budovou muselo vzniknout vakuum.

V minulosti se neřešil problém úniku tepla u zateplených staveb přes konstrukční prvky napojené přímo na kontakt s budovou – zábradlí, markýzy, zimní zahrady apod. Při dnešním trendu stále se zvětšující tloušťky zateplovacích materiálů nastává také problém s ukotvením těchto prvků k budově přes masivní zateplení – například u zábradlí vzniká nežádoucí pákový efekt. Tyto problémy TEPELNĚ IZOLAČNÍ KONZOLA v maximální možné míře řeší. V prvním případě díky speciální konstrukci a použití vhodných vnitřních izolačních materiálů a ve druhém případě se konzola stává masivním prodloužením konstrukce na líc fasády. Absence těchto tepelně izolačních konzol je velkým nedostatkem nejen u pasivních a nízkoenergetických budov ale řeší i kotvení konstrukcí k již zatepleným budovám. Patentově chráněná tepelně izolační konzola je kompletně vyrobená z nerezové oceli a zároveň jsou uvnitř konzoly aplikovány tepelné izolanty. Výhodou nerezového provedení oproti jiným kovovým materiálům je jeho nízká tepelná vodivost. Přidanou hodnotou je možnost šroubování i přivaření na obou stranách tepelně izolační konzoly. Tepelně izolační konzoly lze použít i na již zateplené budovy což je také velká výhoda např. při dodatečné montáži markýzy, žebříku apod. Pro lehké kostrukce a montáže klimatizačních jednotek byly vyvynuty speciální konzoly, které naleznete na našich stránkách.

Samozřejmostí je možnost výroby přesného rozměru na zakázku a doplnění o přípravný element pro jednodušší montáž konstrukčního prvku dle účelu a přání zákazníka.

Rozšiřujte své obzory s námi!

Přihlašte se k odebírání Newsletteru, aby Vám nic důležitého neuteklo.

zásadách ochrany osobních údajů.